Casa Eficienta Energetic pentru gospodarii sarace din punct de vedere energetic si pentru consumatorii de energie vulnerabili

Casa Eficienta Energetic pentru gospodarii sarace din punct de vedere energetic si pentru consumatorii de energie vulnerabiliA fost lansat spre consultare publica ghidul solicitantului pentru programul „Casa eficienta energetic”, faza dedicata gospodariilor sarace din punct de vedere energetic si consumatorii vulnerabili, finantare 100% a investitiei.

Ministerul care se ocupa de derularea programului este MIPE.

Ghidul poate fi consultat la linkul https://mfe.gov.ro/consultare-publica-pnrr-ghidul-solicitantului-pentru-implementarea-investitiei-7-schema-de-granturi-sub-forma-de-bonuri-valorice-pentru-imbunatatirea-eficientei-energetice-a-gospodariilor/

Ce inseamna gospodarii sarace din punct de vedere energetic si cine poate beneficia de acest program? 

Criteriile de incadrare a familiilor, respectiv a gospodariilor in care acestea locuiesc in categoria consumatorilor vulnerabili din punct de vedere energetic sunt definite in Legea nr. 226/2021.

Saracia energetica este si ea definita in aceeasi lege, ca fiind „imposibilitatea consumatorului vulnerabil de acoperire a nevoilor energetice minimale”.

Exista 4 categorii de consumatori vulnerabili definiti in aceasta lege, respectiv: consumatori vulnerabili din motive de venit, din motive de varsta, din motive de sanatate si din motive de pozitionare in zone izolate.

Toate cele 4 categorii sunt descrise in de-amanunt in Legea nr. 226/2021, art. 4, care poate fi consultata la linkul: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246430

Cine si cum se face inscrierea in program?

 Faza actuala a ghidului solicitantului este foarte similara cu cea a programului „Casa Verde” pentru panourile fotovoltaice.

Inscrierea solicitantilor este facuta de firme inregistrate in Romania, autorizate pentru lucrari de constructii si/sau instalatii electrice conform cod CAEN.

Firmele care depun solicitarile in numele si pentru beneficiari, consumatori vulnerabili, trebuie sa sustina financiar investitia derulata in cazul castigarii finantarii.

Ulterior incheierii lucrarilor de reabilitare a gospodariilor vor fi virate sumele aferente in contul firmelor, asa zisele „vouchere virtuale„.

Demararea programului este propusa cu ajutorul autoritatilor publice locale care ar trebui sa identifice consumatorii vulnerabili si gospodariile sarace din punct de vedere energetic, daca nu le stiu deja si sa le ajute in stabilirea de legaturi cu firmele specializate, semnarea contractului cu aceste firme care vor depune solicitarile pentru ei. Solicitarile vor fi depuse de firme online, pe platforma informatica https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home.

Cum sunt selectionate cererile de finantare?  

Selectia cererilor de finantare va fi facuta in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.

Daca sunt mai multe cereri de finantare cu acelasi rezultat, va fi luata in considerare regula „primul venit, primul servit”.

Se calculeaza punctaje care tin cont de profitul net al firmei specializate, numarul de angajati cat si de numarul solicitarilor pe care le depune firma.

Este acceptata si varianta cu parteneriat intre firme si atunci se calculeaza un punctaj al parteneriatului, dupa aceleasi criterii.

Punctajele se obtin de asemenea in functie de integrarea si respectarea indicatorilor de proiect urmariti in studiile de specialitate.

De exemplu, raportul de audit energetic trebuie sa cuprinda la rubrica de concluzii indicatorul de proiect reprezentat de „consumul anual total de energie primara” cu unitatea de masura kWh/m2/an, conform ghidului actual .

Este de fapt un consum specific de energie raportat la suprafata utila a cladirii reabilitate.

Care este suma alocata pentru o gospodarie?

Pentru o gospodarie este alocata suma de 20200 euro, suma fixa, distribuita pentru cheltuielile considerate eligibile descrise mai jos.

Astfel, pentru izolarea anvelopei si schimbarea tamplariei exterioare voucherul este in valoare de 14000 euro, pentru sistemul fotovoltaic un voucher de 5000 euro, pentru expertiza tehnica un voucher de 700 euro, pentru raportul de audit energetic un voucher de 300 euro, pentru cele doua certificate energetice un voucher de 200 euro.

Din bugetul alocat pentru acest proiect, de aproximativ 300 de milioane de euro, guvernul spera sa reduca consumul energetic din surse conventionale de energie pentru 14851 de gospodarii sarace din punct de vedere energetic.

Care sunt conditiile de eligibilitate?

Pentru a fi eligibila spre finantare, casa trebuie sa aiba suprafata utila cuprinsa intre 40 si 100 m2 si evident sa se fie intr-o gospodarie saraca din punct de vedere energetic, sau locuita de un consumator vulnerabil.

Nu trebuie sa fie monument istoric sau amplasata intr-o zona protejata.

Casa trebuie sa aiba performante energetice foarte scazute, incadrate in clasele energetice D,E,F sau G.

Ce acte trebuie sa fie depuse?

 In vederea depunerii solicitarii pentru finantare trebuie alcatuit un dosar care sa contina:

 • documente de identitate valabile ale beneficiarului;
 • documente de proprietate: document emis de autoritatea locala sau extras de carte funciara emis cu maxim 60 de zile inainte de data depunerii cererii de finantare;
 • declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • expertiza tehnica a cladirii, din care sa rezulte ca aceasta nu este incadrata in clasa de rism seismic I sau II si nici nu sunt necesare lucrari structurale in vederea sustinerii lucrarilor de eficientizare energetica propuse prin raportul de audit energetic;
 • raport de audit energetic, o piesa importanta din dosar, in baza caruia sunt stabilite solutiile de reabilitare ale anvelopei si instalarea de panouri solare fotovoltaice, daca este cazul. Raportul de audit energetic trebuie sa fie realizat de un auditor energetic pentru cladiri gradul I. Din raportul de audit energetic trebuie sa rezulte solutiile propuse, dintre cele eligibile pentru reducerea consumului energetic de energie primara intre situatia initiala si cea finala de minim 30%.
 • certificat energetic pentru situatia initiala a casei din care sa rezulte ca imobilul este incadrat intr-una din clasele energetice D, E, F sau G. La finele lucrarilor de reabilitare va fi necesara realizarea unui nou certificat energetic, din care sa rezulte performantele energetice ale cladirii renovate.
 • document emis de autoritatea locala din care sa rezulte ca imobilul nu este monument istoric si nici nu este amplasat intr-o zona protejata;
 • contract comercial cu fima sau parteneriatul de firme care se va ocupa de depunerea dosarului si de derularea lucrarilor de eficientizare energetica.
 • alte documente considerate a fi utile pentru demonstrarea criteriilor de eligibilitate.

Care sunt solutiile de eficientizare energetica eligibile prin acest program?

Sunt eligibile urmatoarele masuri:

 1. la nivelul anvelopei cladirii;
 2. izolarea termica a peretilor exteriori;
 3. inlocuirea tamplariei exterioare cu una performanta energetic;

III. izolarea termica a acoperisului/plafonului catre zona neincalzita;

 1. instalarea unui sistem fotovoltaic on-grid, cu puterea instalata minima de 3kWp, utilizat pentru consum propriu.
 2. realizarea raportului de expertiza tehnica a cladirii.
 3. realizarea raportului de audit energetic.
 4. realizarea a doua bucati de certificat energetic: certificat energetic pentru situatia initiala si certificat energetic pentru situatia finala, reabilitata.

Activitatile de reabilitare si instalare de panouri fotovoltaice (punctele A si B) sunt eligibile doar daca se desfasoara dupa data semnarii contractului de finanatare cu ministerul.

Activitatile cuprinse la punctele C, D si E sunt eligibile daca sunt realizate dupa data lansarii ghidului solicitantului, respectiv 17.05.2024.

5/5 - (6 voturi)